Bestill time med SMS

Send til 2097:

LARVIK fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

LARVIK 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Prisliste Allmennleger

EGENANDELER:

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege: kr 155,- 

Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: kr 204,-

Dersom du ikke møter til avtalt time vil du bli belastet med kr 160,-/259,- (allmennlege/spesialist)

 

Enkel pasientkontakt, personlig eller med bud: kr. 56,-

Tillegg for enkle blod- og urinprøver: kr. 55,-

Sykemelding, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: kr. 66,-

E-resepter er gratis.

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon: kr. 0,-

Sykebesøk ved allmennlege på dagtid/kveld: kr. 209,-/334,-

Sykebesøk ved spesialist i allmennmedisin dagtid/kveld: kr 253,-/376,- 

Tillegg for div. blodprøver, dyrkninger, celleprøver, vevsprøver etc.: kr. 55,-

Tillegg for pasient som ikke er med i fastlegeordningen: kr. 116,-

 

Frikort kommer automatisk i posten når frikortgrensen er oppnådd.

Barn inntil fylte 16 år betaler ingen egenandel.

Alle slags attester/legeerklæringer kommer i tillegg og omfattes ikke av frikortordningen.

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Utstyr til gynekologisk undersøkelse og mindre bandasjemateriell: kr. 63,-

Spirometri, EKG, enkelt sårskift mm.: kl. 95,- (tillegg konsultasjon).

Sukkerbelastning: kr. 214,-

Kateterisering (+kateter), mindre kirurgiske inngrep mm.: kr. 134,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift mm.: kr. 181,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser osv. etter legens utgifter.

 

LEGEATTESTER/ERKLÆRINGER:

Enkle attester fra kr. 250,-

Journalutskrift, hel eller delvis: kr. 85,- og gebyr ved forsendelse.

Førerkort:

Fornyelse av førerkort: kr. 500,-

Tillegg for diabetikere kr. 150,-

Kommune:

Legeerklæring til transporttjenester for funksjonshemmede: kr. 250,-

Legeerklæring til parkeringstillatelser: kr. 250,-

Idrettsfolk:

Norges Motorsportforbund: kr. 530,-

Sportsdykkere (fastsatt skjema): kr. 1125,-

Helseerklæring for kickboksing: kr. 530,-

Oljedirektoratet:

Legeundersøkelse og attest for arbeidere i petroleumsvirksomhet: kr. 2500,-

Politietaten:

Elever til Politiskolen: kr. 880,-

DIVERSE:

Legeattest for fravær fra skolen: kr. 250,-

Legeattest for tapt reise pga. sykdom: kr. 250,-

Legeforeningens helseattest: kr. 400,-

Helseattest, Misjonsselskapet/Utviklingshjelp o.l.: kr. 750,-

Helseattest, utvekslingsstudent: kr. 700,-

For bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes: kr. 160,-/259,- (spesialist i allmennmedisin).

Influensavaksine 2018/19: kr. 250,-