Legegruppen AS vil  informere om at vi har fått en ekstra lege fra 01.11.2019:

Arman Hadzic,  30 år, fra Drammen, ferdig utdannet i  2014. Han har etter dette hatt turnus og praktisert i Bodø, Lofoten og Larvik, på Pyramiden legekontor, Larvik Helsehus og Legevakta.

Han vil nå fullføre sin spesialisering i allmennmedisin og skal derfor jobbe ved vårt kontor tirsdag, torsdag og fredag i 3 år.

Han skal vikariere for dr. Charlotte Sanhueza på tirsdager (slik er. Lars Krogh har gjort til nå) og  blir samtidig en ekstra ressurs i Legegruppen, som gir enda bedre tilgang til legetimer.


Det er viktig at han får erfaring med hele spekteret i allmennpraksis og vi håper derfor på velvilje fra våre pasienter ved tilbud om timer hos han!